Větrná studánka
Příležitost pro budoucnost Anenské Studánky

Termín nejbližšího setkání:
10. 11. 2023
Report ze setkání 26. 8. 2023:
kompletníshrnutí
Report ze setkání 29. 7. 2023:
kompletní

Co nabízíme

Na základě veřejných setkání a zpětné vazby od Vás jsme upravili benefity na dvě kategorie:

Garantovaný příspěvek
pro domácnost
Aby bylo vše transparentní a jasné, tak příspěvek vyplatíme majiteli rodinného domu nebo objektu k rekreaci. Majitel se může rozhodnout přenechat příspěvek nájemníkovi.
Dle ČSU je nyní 67 budov s číslem popisným a 27 objektů individuální rekreace. Celkem 94 objektů. Přispějeme i aktuálně rozestavěným domům ke dni referendu. Maximálně do výše 100 objektů.
Garantovaný příspěvek
pro obec
Příspěvky pro obec jsme rozdělili na dva typy:
– Jednorázový příspěvek při uvedení VTE do provozu
– Pravidelný roční příspěvek
Modelové příklady benefitů

Příklad 1

2 velké větrníky

Přínosy pro vás

Finanční příspěvek
přímo občanům

Každý rok vyplatíme majiteli rodinného domu nebo objektu k rekreaci.

13 000 Kč
ročně pro domácnost
za dobu životnosti
325 000 Kč

Přínosy pro obec

Příspěvky do
obecního rozpočtu

Jednorázový příspěvek při uvedení VTE do provozu. Pravidelný roční příspěvek po dobu životnosti VTE. Finanční příspěvek na začátku pro obec + každý další rok do obecního rozpočtu po dobu životnosti VTE.

Jednorázově
5 000 000 Kč
+
ročně
1 100 000 Kč
=
celkem
32 500 000 Kč
za dobu životnosti

Přínosy celkem

Součet všech benefitů
pro občany

Přínosy pro obec přepočítány na
jednu domácnost + přínosy
přímo obyvatelům.

Celkem dostane domácnost
ročně zhruba
34 000 Kč
Za dobu životnosti zhruba
850 000 Kč
Poznámka k příkladu:

– Jedná se o příklady. Pokud se postaví jiný počet elektráren, dojde k adekvátní úpravě.
– Jedná se o benefit pro domácnost/č.p.. Tzn. každá domácnost/č.p. ho může získat pouze jednou.
– Příspěvek je vypočítaný jako součet benefitů vyplacený přímo občanům a to, co dostane obec v součtu na počet domácností.
– Jedná se o maximální výši benefitů, tzn. nepočítá se se zvyšujícím počtem domácností.

Příklad 2

4 střední větrníky

Přínosy pro vás

Finanční příspěvek
přímo občanům

Každý rok vyplatíme majiteli rodinného domu nebo objektu k rekreaci.

20 000 Kč
ročně pro domácnost
za dobu životnosti
500 000 Kč

Přínosy pro obec

Příspěvky do
obecního rozpočtu

Jednorázový příspěvek při uvedení VTE do provozu. Pravidelný roční příspěvek po dobu životnosti VTE. Finanční příspěvek na začátku pro obec + každý další rok do obecního rozpočtu po dobu životnosti VTE.

Jednorázově
7 000 000 Kč
+
ročně
1 500 000 Kč
=
celkem
44 500 000 Kč
za dobu životnosti

Přínosy celkem

Součet všech benefitů
pro občany

Přínosy pro obec přepočítány na
jednu domácnost + přínosy
přímo obyvatelům.

Celkem dostane domácnost
ročně zhruba
46 000 Kč
Za dobu životnosti zhruba
1 100 000 Kč
Poznámka k příkladu:

– Jedná se o příklady. Pokud se postaví jiný počet elektráren, dojde k adekvátní úpravě.
– Jedná se o benefit pro domácnost/č.p.. Tzn. každá domácnost/č.p. ho může získat pouze jednou.
– Příspěvek je vypočítaný jako součet benefitů vyplacený přímo občanům a to, co dostane obec v součtu na počet domácností.
– Jedná se o maximální výši benefitů, tzn. nepočítá se se zvyšujícím počtem domácností.

Příklad 3

2 střední větrníky
a 2 velké větrníky

Přínosy pro vás

Finanční příspěvek
přímo občanům

Každý rok vyplatíme majiteli rodinného domu nebo objektu k rekreaci.

25 000 Kč
ročně pro domácnost
za dobu životnosti
625 000 Kč

Přínosy pro obec

Příspěvky do
obecního rozpočtu

Jednorázový příspěvek při uvedení VTE do provozu. Pravidelný roční příspěvek po dobu životnosti VTE. Finanční příspěvek na začátku pro obec + každý další rok do obecního rozpočtu po dobu životnosti VTE.

Jednorázově
8 000 000 Kč
+
ročně
1 800 000 Kč
=
celkem
53 000 000 Kč
za dobu životnosti

Přínosy celkem

Součet všech benefitů
pro občany

Přínosy pro obec přepočítány na
jednu domácnost + přínosy
přímo obyvatelům.

Celkem dostane domácnost
ročně zhruba
56 000 Kč
Za dobu životnosti zhruba
1 400 000 Kč
Poznámka k příkladu:

– Jedná se o příklady. Pokud se postaví jiný počet elektráren, dojde k adekvátní úpravě.
– Jedná se o benefit pro domácnost/č.p.. Tzn. každá domácnost/č.p. ho může získat pouze jednou.
– Příspěvek je vypočítaný jako součet benefitů vyplacený přímo občanům a to, co dostane obec v součtu na počet domácností.
– Jedná se o maximální výši benefitů, tzn. nepočítá se se zvyšujícím počtem domácností.

Příklad 4

4 velké větrníky
a 2 střední větrníky

Přínosy pro vás

Finanční příspěvek
přímo občanům

Každý rok vyplatíme majiteli rodinného domu nebo objektu k rekreaci.

40 000 Kč
ročně pro domácnost
za dobu životnosti
1 000 000 Kč

Přínosy pro obec

Příspěvky do
obecního rozpočtu

Jednorázový příspěvek při uvedení VTE do provozu. Pravidelný roční příspěvek po dobu životnosti VTE. Finanční příspěvek na začátku pro obec + každý další rok do obecního rozpočtu po dobu životnosti VTE.

Jednorázově
10 000 000 Kč
+
ročně
2 600 000 Kč
=
celkem
75 000 000 Kč
za dobu životnosti

Přínosy celkem

Součet všech benefitů
pro občany

Přínosy pro obec přepočítány na
jednu domácnost + přínosy
přímo obyvatelům.

Celkem dostane domácnost
ročně zhruba
72 000 Kč
Za dobu životnosti zhruba
1 800 000 Kč
Poznámka k příkladu:

– Jedná se o příklady. Pokud se postaví jiný počet elektráren, dojde k adekvátní úpravě.
– Jedná se o benefit pro domácnost/č.p.. Tzn. každá domácnost/č.p. ho může získat pouze jednou.
– Příspěvek je vypočítaný jako součet benefitů vyplacený přímo občanům a to, co dostane obec v součtu na počet domácností.
– Jedná se o maximální výši benefitů, tzn. nepočítá se se zvyšujícím počtem domácností.

Popis projektu

Vize projektu Větrná Studánka zahrnuje VTE park menšího rozměru.

Vzniknout by měly 3-4 větrné elektrárny středního výkonu (4,2 až 6,5 MW). Jedná se o nejmodernější turbíny VESTAS nebo Enercon, které patří ke světové špičce v efektivitě a minimalizaci vlivu na okolí.

V úvahu připadají 3 lokality ve vašem okolí:
1
Hřeben jihovýchodně od Anenské Studánky (v blízkosti stávajících VTE)
2
Hřeben východně od Helvíkova
3
Okolí Velké pláně severně od Anenské Studánky
Parametry projektu Větrná Studánka:
 • VTE park menšího rozsahu (3-4 elektrárny dle dohody s občany a zastupiteli)
 • nominální výkon turbín 4,2-6,5 MW
 • technologie VESTAS nebo Enercon, splňující nejmodernější standardy výkonu
  i vlivu na okolí
Více o VTE od NOHO Energy

Nejčastější dotazy a odpovědi

Kdy by byl začátek a kdy konec celého procesu?

Čím dřív se domluvíme a stavba se povolí, tím dříve se začne s realizací. Samotná elektrárna se staví 2 měsíce, ale povolovací proces trvá v řádu 3-7 let. Je možné, že s novou legislativou se proces zrychlí. Když se podaří projít povolovacím procesem hladce, za 3 roky můžeme stavět. Když bude problém se stavebním povolením, stavba začne možná až za 7 let.

Může někdo postavit VTE bez našeho souhlasu? Co územní plán? (Je to veřejně prospěšná stavba, tak se nemusí UP měnit?)

Zásady územního rozvoje (ZUR) říkají, že by se výjimky v ramci LEX OZE 1 nemělo zneužívat.Poslední slovo má stavební úřad. My chceme všechno dělat transparentně. Pro jednotlivé záměry máme aktuálně ze všech důležitých orgánů vyjádření. Platí, že pokud se jako obec rozhodnete, že větrné elektrárny nechcete, budeme to respektovat. Jen mějte na paměti, že vaše obec je jedna z těch, které mají výjimečně dobré podmínky pro provoz větrných elektráren a zájem tu zcela jistě bude. Může se tedy stát, že nějaký jiný investor se vás nebude ptát a elektrárny tu zkrátka postaví, aniž by celý proces a Vaše benefity z umístění větrných elektráren s Vámi konzultoval. Bude mu stačit, když si domluví výjimku na technickou infrastrukturu se stavebním úřadem.

Jaká je praxe ve světě co se týče vzdálenosti větrných elektráren od obytných zón?

V České republice máme hodně malých obcí, proto je těžké se vyhnout obydleným zónám a stavby je těžké umisťovat. Například v Dánsku, Německu nebo Rakousku jsou obce víc koncentrované a díky tomu mají prostor stavět velké větrné farmy.

Byl byl hluk vašich elektráren srovnatelný se současným stavem?

Provoz větrných elektráren musí splňovat hlukové limity, které jsou stanovené zákonem. Doporučujeme se jet podívat na Žipotín. Stavba byla dokončena nedávno (06/2023) a je to příklad podobné technologie, o jaké uvažujeme i my. Technologie v energo odvětví jdou velmi rychle dopředu a snaží se řešit nesnáze, které provoz elektráren provází. Hluk k nim nepochybně patří. Moderní technologie, které chceme použít, mají kvalitnější generátor a jsou tedy tišší než předchozí generace elektráren. Podle směru větru se navíc dá upravovat výkon a tedy i hlasitost. Moderní větrné elektrárny za provozu eliminují některé nepříjemné jevy, např. rozpouští led, aby neodlétával. Pokud se domluvíme na spolupráci, začneme dělat větší průzkum a testování, abychom byli schopni odpovědět na podrobnější dotazy. Co se týče možných závad, garantujeme správu elektrárny profesionální firmou, která by je řešila.

Jsou větrné elektrárny zdravotně nezávadné pro lidi?

Žádné dopady na zdraví nebyly prokázány. V souvislosti s větrnými elektrárnami se občas řeší vnímání infrazvuku při točení lopatek. To je však subjektivní. Lidské ucho je schopno zaznamenat zvuky v rozsahu 16 - 20 000 Hz, infrazvuk má frekvenci nižší než 16 Hz, tudíž by ho člověk slyšet neměl. Můžou ale existovat výjimky. Moderní elektrárny pracuji s aerodinamikou tak, aby byl hluk co nejnižší. Například mají na konci loptek tvar pro minimalizaci případného infrazvuku.
Materiály použité na výrobu větrných elektráren jsou stejné jako např. na autech nebo letadlech. Proces stavby elektrárny zahrnuje i vyhodnocení vlivu na prostředí a na zdraví lidí. Hranice pro umístění elektrárny je 300 m od obytných sídel. My se snažíme s ohledem na kvalitu života obyvatel elektrárny umisťovat dál, aby byl případný vliv co nejmenší.

Jaké povolení musíte pro výstavbu elektráren získat?

V tabulce níže uvádíme ta nejdůležitější. Dáváme vám možnost se k celému záměru vyjádřit. Prostřednictvím webu vás budeme informovat o aktualitách, najdete tu informace o termínech setkání, dalších krocích. Uděláme dotazník, abychom zjistili, kolik % lidí souhlasí vs. nesouhlasí. Výsledek bude podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva obce, zda s námi uzavře smlouvu.

Dostojíte svým závazkům i v případě, že to pro vás nebude výhodné?

Existuje celá řada variant, jak naši vzájemnou spolupráci řešit. Naším cílem je najít tu oboustranně nejvýhodnější. Pokud se dohodneme na Vašem spoluvlastnictví, tak když my nebudeme vydělávat, ani vy ne. Když bude riziko na naší straně, zafixujeme Vám cenu na konkrétní částce na dobu životnosti elektráren (25 let). Další možností je flexibilní úprava cen energie podle situace na trhu.
Samozřejmě počítáme s tím, že projekt by byl řádně zasmluvněn. Dodržení našich slibů a dohody s obcí a Vámi garantujeme. Jsme připraveni vše zařadit do smlouvy.

Karel Vrbický, Člen představenstva NOHO a.s.

Kdo jsme?

Jsme firma z Hradce Králové. Věnujeme se developmentu udržitelných staveb a zdrojů zelené energie především v Kárlovéhradeckém a Pardubickém kraji.
Naším cílem je přivádět k životu projekty s dlouhodobým výhledem. Zavádíme pasivní standardy, dbáme na kvalitu i ekologickou ohleduplnost našich staveb.

Součástí naší vize udržitelnosti je i oboustranně výhodné partnerství s obcemi a jejich obyvateli, v jejichž lokalitě působíme.
Chceme, aby se naši „sousedé“ stali součástí naší společné vize.
Jedině tak dokážeme přispět k lepší budoucnosti pro tento svět.

více o náší firmě

Jaký proces
předchází výstavbě
větrné elektrárny?

Výstavba VTE je dlouhý proces – a rozhodnutí, které ovlivní i další generace.
Nedílnou součástí tohoto procesu je i vaše obec a komunita. Zapojení všech zúčastněných stran je pro nás podmínkou, přes kterou nejede vlak.

1

Výběr lokality

 • povětrnostní podmínky
 • dopravní obslužnost
 • vzdálenost od obytných oblastí

2

6-12 měsíců

Zapojení občanů

 • informační setkání s občany
 • veřejné debaty
 • hledání optimální formy spolupráce

3

3-5 let

Schvalovací proces

 • posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • soulad s územním plánem obce
 • získání souhlasů dotčených osob a orgánů územní a stavební řízení

4

3-5 týdnů

Výstavba a zapojení

 • přípravné práce
 • doprava a montáž VTE
 • zapojení VTE do energetické sítě

Rádi vás poznáme.

Karolína Mertová

péče o zákazníky, NOHO Energy

Kontaktní formulář

Děkujeme, Vašemu požadavku se budeme co nejdříve věnovat. Karolína
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.